AB063a2

RO: Adina Buzatu este una dintre stilistele de renume din România, specializată pe men’s fashion care  totodată reușește să îmbine perfect calitatea unor branduri vestimentare de renume, cu serviciile unui  stilist particular. Am avut plăcerea de a-mi răspunde unor întrebări despre piese statment din garderobă și stil masculin, în general:

 • Nu ați dorit niciodată să vă îndreptați spre domeniul designului?                                                                Adina Buzatu:  Având în vedere faptul că nu sunt designer, ci stilist, și că îmi iubesc profesia la nebunie, răspunsul este negativ. Nu mi-am dorit niciodată să fiu designer.
 • Unde greșesc în general bărbații din România atunci când își aleg hainele?

Adina Buzatu: Fie sunt neglijenți, fie sunt mult prea atenți încercand obsesiv să atingă perfecțiunea și, de multe ori, rezultatul este kitsch. Este bine de știut că în modă ceea ce e prea mult strică.

 • Care sunt piesele statement de care un bărbat are nevoie în garderobă?

Adina Buzatu: În funcție de aspectul fizic, profesie, personalitate și preocupari sunt anumite piese-cheie pe care oricine trebuie să le aibă în garderobă. Blazerul, cămașa albă, o pereche de chinos bej și o pereche de pantofi Oxford cognac sunt piese obligatorii, fie că vorbim de un bărbat care preferă stilul clasic, fie că vorbim de cel care preferă stilul fashion. Toate aceste lucruri se pot adapta la diferite ținute, casual-elegant, office, business etc.

 • De ce are nevoie un bărbat atunci când hotărăște să își construiască un stil vestimentar propriu? Trebuie să pornească de la un o piesă vestimentară anume sau pur și simplu să își creeze ținutele în funcție de ceea ce simte?

Adina Buzatu: Nu, în nici un caz, nu se pornește de la o piesă vestimentară ci, în primul rând, de la propria persoană. Trebuie să ia în calcul aspectul fizic, cromatica feței, personalitatea, ocupația, hobby-urile. Și da, va lua în calcul ceea ce simte pentru că este important ca stilul vestimentar să spuna ceva despre persoana respectivă și nicidecum să-i fie străin.

 • Este deschis bărbatul din România spre nou? Accepta să își schimbe stilul vestimentar ușor, la recomandările unui specialist, sau ați întâmpinat dificultăți?

Adina Buzatu: Nu pot să vă spun în general, pot însă să vă spun că din cei 30 000 de clienți ai mei nu mi s-a întâmplat niciodată să întâlnesc unul reticent sau care să refuze să pună în aplicare sfaturile mele.  Clienții mei vin aici tocmai pentru că au încredere în mine și pentru că au văzut rezultatul la prietenii lor care i-au recomandat. În plus, sunt conștienți că sunt sinceră, le spun verde în față ceea ce cred și nu îi las să își cumpere decât ceea ce le stă excepțional.

 • De ce ține cont stilistului Adina Buzatu atunci când un client apelează la serviciile ei?

Adina Buzatu: De toate cele menționate mai sus începând de la aspectul fizic, personalitatea, cromatica feței, profesia, preocuparile, ritmul de viata, domiciliu, hobby-urile, statutul social și multe, multe altele.

 • Credeți că parfumul influențează felul în care hainele sunt purtate?

Adina Buzatu: Cred că parfumul îți influențează starea și, implicit, atitudinea și modul în care porți o ținută.

 •  Un ghid de stil vestimentar este necesar în biblioteca oricărui bărbat? Sau e nevoie de mai mult de atât?

Adina Buzatu: Este nevoie în primul rând de bun-gust, educație, bun-simț și apoi de un ghid de stil vestimentar care vine doar să cristalizeze anumite informații.

 • În încheiere, care este relația dumneavoastră cu sectorul  fashion blogers? Cunoașteți bloguri care tratează acest sector?

Adina Buzatu: Am o relație foarte bună atât cu cei din România, cât și cu foarte mulți din străinătate cu care mă văd deseori.

EN:

Adina Buzatu is one of themost famous stylist in Romania, very well known for the men’s fashion clothing line, line that manages to combine perfectly the quality of some prestigious brands with the services of a particular stylist. It was a pleasure to be answered at some questions about statment pieces  from  the wardrobe and masculine style, in general:

 • Didn’t you ever think about heading for design ?

Adina Buzatu: Taking into consideration the fact that I’m not a designer, but a stylist, and I truly love my job, the answer is negative. I never wanted to be a designer.

 • In generally, why men do tend to get wrong when it comes about clothing?

Adina Buzatu: Either are neglecting themselves, either they pay too much attention when it comes about the perfect outfit and most of the times, the result is a total mess. It is good to know that in fashion what is too much can be inappropriate.

 • Which are the must-have statement pieces that a man should own in his wardrobe?

Adina Buzatu: Depending on the aspect,the job,  personality and hobbies there are some key-pieces which anyone should own them. The blazer, the white shirt, a pair of beige chinos and a pair of Oxford cogniac shoes are indispensable objects, either talking about classic-type men or either talking about those who prefer fashion style.All these things can be adopted to different outfits, elegant-casual, office, business etc.

 • What needs a man when he decides to build his own clothing line? Does he need to start from an unique piece of clothing or can just create his outfits depending on his feelings?

Adina Buzatu: No, he doesn’t need to start from one single piece, but, firstly, from his own person. He has to take into account the aspect of the face, the personality, the occupation and the hobbies. And yes, he will take into account what he feels because it is important that the personal style can express about the person himself and in no circumstances feeling like a stranger.

 • Does the romanian man have an open mind? Does he accept the clothing line easily at the recomandation of a specialist or did you encounter difficulties?

Adina Buzatu:  I can not pronounce myself in general, but I can say that from all my  30000 clients it never happened to meet a reticent one or one who refused my advice. My clients come here especially for the fact that they trust me and because they saw the results at their friends who recomended. In fact, they are consciouss that I’m honest, I tell them honestly what I think and I don’t let them buy but what suits them.

 • What takes into consideration the stylist Adina Buzatu when a client comes to her?

Adina Buzatu: Of all mentioned above, starting from the appearance, the personality, the face , the job, the preocupations, the ritm of life, the residence, the hobbies , social statute and more others.

 • Do you think that the perfume influences the way the clothes are wear?

Adina Buzatu: I think that the perfume influences the mood and implicitly, the attitude and the way an outfit could be worn.

 • Is it necessary for a man to have a kind of guide in his personal library? Or is it need much more?

Adina Buzatu: It is need in the first instance of good taste, education, horse sense and after that a costume guide which comes only to contamplate with some information.

 • In the end, how is your relationship with the fashion blogers sector? Do you know blogs that approaches this sector?

Adina Buzatu: I have a special relationship even with those from Romania, but I also have a special one with foreigners to whom I see quite often.

Thank you Adina Buzatu for the answers.                                                                                     Photo source: Adina Buzatu’s personal archive.                                                                                   English translate: Ostate Lavinia


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *