img_7303RO: Alina Ceuşan este una dintre cele mai citite bloggerite de modă din România, cu peste 123.000 de urmăritori pe Facebook. Alina Ceuşan reuşeşte, prin outfit-urile construite să îşi inspire cititoarele, iar azi mi-a răspuns câtorva întrebări despre ceea ce înseamnă blogul şi nu numai.

Eşti printre cele mai citite bloggerite din România, însă cum a început “alinaceusanstories” şi ce înseamnă aceasta pentru tine?

 • Alina Ceuşan: E intrebarea pe care o primesc cel mai des. Blogul meu a început în anul I de facultate, ca o simplă tema de casă. E un simplu jurnal pe care am început să îl ţin acum 3 ani jumate’ însă pe de altă parte, odată cu cititorii, a devenit o poveste. Scriu despre ceea ce îmi place, despre ceea ce mi se întâmplă, despre ceea ce găsesc semnificativ pentru mine, cât şi pentru ei. E dificil să îl definesc. (nr – blog)
Cât timp pe zi aloci blogului tău?
 • Alina Ceuşan: Este un full time job, însă uneori ajung să îi dedic mai mult timp decât aş dedica în mod normal, unul job. Peste 8 ore, în orice caz. Mă implică din toate punctele de vedere.

 Ce înseamnă practic munca de blogger pentru tine şi care este cea mai grea parte a ei?

 • Alina Ceuşan: Nu există o parte grea în munca de blogger, pentru că fac ceea ce îmi place: scriu, pun la cale concepte de promovare, pregătesc mood board-uri şi colaje pentru şedinţele foto ori pentru site, postez pe social media, schimb locul din spatele camerei, în faţa ei. Mă bucur că am ocazia să fac ceea ce îmi place şi că pot lucra sub termenii mei.

Cum este o zi din viaţa Alinei Ceuşan?

 • Alina Ceuşan: După cum spuneam şi mai sus, sunt multe lucruri de făcut, însă nici o zi nu seamănă cu alta. Sunt zile în care nu lucrez (lunea), zile în care scriu şi mă dedic doar scrisului şi zile în care plec dimineaţa de acasă şi ajung seara târziu, ori lipsesc cu zilele de acasă, pentru diferite proiecte. Azi nu am lucrat, că este luni (n.a 12.10.2015), mâine deja fotografiem street style de toamnă, în Cluj-Napoca, miercuri plec spre Târgu-Mureş, vineri mă întorc la Cluj şi plec împreună cu Carmen la Timişoara… nu am un program fix.

Ce au însemnat pentru tine premiile obţinute în cadrul galei Digital Divas şi cum ţi-au influenţat ele cariera?

 • Alina Ceuşan: Cele trei premii consecutive People’s Choice mi-au adus certitudinea că în spatele blogului există o comunitate activă şi dedicată de cititoare care mă susţin. Desigur, premiul Best Instagram Account, acordat în acest an m-a ambiţionat să selectez mai atent fotografiile, să iniţiez noi proiecte interesante şi să fac din acest cont o poveste care să redirecţioneze către blog, într-un mod creativ. Momentan aceste premii sunt singurele recunoaşteri pe care bloggerii români le primesc în ţară (mă refer la blogosfera şi la revistele online de fashion, beauty şi lifestyle) şi înseamnă mult pentru noi. Fiecare premiu ridică ştacheta ceea ce înseamnă că trebuie să fi tot mai bun, de la an la an.
 img_1408-2

 

Care sunt colaborările care ţi-au marcat cariera?

 • Alina Ceuşan: Colaborarea cu Luisaviaroma este una dintre acestea, lucrăm cu mare plăcere pe proiectele dedicate lor şi cred că asta se vede şi din rezultatul final, pe blog. Tot aici trebuie să menţionez şi recenta colaborare cu Irina Schrotter. Intrebarea ta mă limitează într-un oarecare fel, pentru că de multe ori simple discuţii îţi influenţează cariera, iar acestea nu pot fi numite colaborări. Am anumite persoane cărora le mulţumesc pentru simplul fapt c-au intrat în viaţa mea. S-au schimbat multe de când am început blogul… Pe de altă parte eu cred că mă aflu într-o continuă evoluţie, sunt încă tânără, am multe de învăţat şi sunt în acelaşi timp însetată de cunoaştere, sunt curioasă, din fire. Sunt curioasă ce se va întâmpla pe viitor, pentru că lucrurile sunt din ce în ce mai frumoase. De menţionat: apariţiile în ELLE, Glamour şi Beau Monde.

Ai un articol sau o rubrică “ de suflet” pe blog?

 • Alina Ceuşan: “O îngheţată de pepene.”

Cum reuşeşti “ să-ţi ţii cititorii la cald” ?

 • Alina Ceuşan: Scriu de la faţa locului şi încerc pe cât posibil să postez zilnic, dacă nu scriu pe blog, cu siguranţă postez pe social media. Blogul este primordial pentru mine. De multe ori la fotografiile de pe Instagram nu ştiu ce să mai scriu, însă pusă în faţa laptopului, în Word, cuvintele curg firesc, alunecând printre fotografii, se coagulează într-o poveste.

Crezi că a fi blogger este un atu în viaţa de zi cu zi?

 • Alina Ceuşan: Intr-un fel sau altul, este, însă depinde de situaţie. De multe ori lumea te recunoaşte pe stradă, ori în magazine, ai parte de discont-uri sau diferite servicii. Nu poţi spune ca asta nu e un atu, un avantaj. Dacă este să vorbim despre şansa, ca blogger munceşti mult oricum, lucrurile se derulează rapid şi vei primi şanse, iar atâta timp cât ştii cum să profiţi de ele, în avantajul tău, da, este un atu.

 În ce relaţie eşti cu bloggeri din România?

 • Alina Ceuşan: Sunt în relaţii bune cu bloggerii pe care îi cunosc personal. Ne întâlnim destul de des şi cred că este foarte important să existe o armonie, până la urmă fiecare dintre noi se adresează unui anumit public iar competiţia e întotdeauna bine-venită, pentru că te impulsionează să faci mai mult, mai bine, să ajungi mai sus.

Un sfat pentru  bloggeri începători:

 • Alina Ceuşan: Mai multe:
1. Începe pe WordPress.com, e cea mai simplă platforma de online, o poţi învăţa de la 0 în doar câteva săptămâni.
2. Caută să ai un blog nişat şi organizează-ţi calendarul de postări încă de la început.
3. Lucrează doar cu brandurile care te reprezintă, învaţă să spui nu, chiar şi la început.
 img_7322

EN: Alina Ceusan is one of the most readed fashion blogger from Romania, with over 123.000 followers on Facebook. She, constructing outfits inspire her readers and today Alina Ceusan answered to some questions about what the blog means but not only.

You are one of the most readed fashion blogger from Romania, but how “alinaceusanstories” started and what does it mean for you?

 • Alina Ceuşan: This is the question that appears the most often. My blog was born in the first year of college as a simple homework.  It is a simple diary which I started 3 and a half years ago but with my readers it became a story. I write about what I like, what I do, what is significant for me and for them(she’s readers). It is difficult to me to define it.

How many time do you dedicate to you blog?

 • Alina Ceuşan: It is a full time job but sometimes I dedicate more time than I would dedicate to a normal job.  In any case, over  8 hours. It implies me from all points of view.

What does mean to be a blogger and how hard is it?

 • Alina Ceuşan: There is no hard part in the blogger’s job because I do what I like: I write, I create promoting concepts, I prepare mood boards and collages for the photo shootings or for the site, I post on social media changing the space behind the camera to the front of it. I am glad that I can do what I love and can work under my terms.

What does look a day from Alina Ceusan’s life?

 • Alina Ceuşan: As I said, there’s a lot of work to do but no day looks like other.There are days when I don’t work( Mondays), days when I dedicate myself just for writing and days when I leave home early and arrive very late or days when I leave my home for a few days for different projects. I haven’t worked today because it is Monday, tomorrow I have a photo shooting for street style in Cluj-Napoca, Wednesday I am going to Targu Mures, return Friday in Cluj and go with Carmen to Timisoara.I don’t have a fix schedule.

What does mean for you the prizes that you won at Digital Divas and how that influenced you career?

 • Alina Ceuşan: The 3 consecutive prizes from People’s Choice were just a confirmation that behind my blog there is an active and dedicated community. Of course, Best Instagram Account from this year made me to chose the pictures very careful, to initiate new projects and make from the account a beautiful story which redirects you to my blog but by creative means.Until now these are the only prizes which are recognized in our country so they mean a lot for us and make me to be as good as possible in what I do.

Tell me about the collaborations which marked your career:

 • Alina Ceuşan: The collaboration with Luisaviaroma is one of them, I worked with a lot of pleasure for they and I think the result can be seen on my blog. I have to mention my recent collaboration with cu Irina Schrotter .Your question limitates me somehow because sometimes simple discussions can influence your career or certain people whom I have to thank that appeared in my life.There  are a lot of changes since I have started my bloc but on the other hand I am in a continuous evolution because I am young and hungry for knowledge and curious from the nature. Not to forget are my presentation from : ELLE, Glamour and Beau Monde.

Do you have an article or a section “for soul” on your blog?

 • Alina Ceuşan: Melon ice-cream J

How do you keep you readers up-to-date?

 • Alina Ceuşan: I write from the ground up if not on the blog, surely some posts on social media. For me the blog is the most important .Sometimes I run out of ideas but when I am in front of my laptop the word just get out and coagulates in a story.

Do you think that being a blogger is a trump in the everyday life?

 • Alina Ceuşan: In one way or another but it depends on the situations. Sometimes people recognize you on the street or in the stores and you have discounts .This is somehow an advantage. If it is about the chances, as a blogger you work a lot, the things go fast and if you can take the advatages that are offered to you, correctely, then yes, there is a trump.

What about you relation with other bloggers?

 • Alina Ceuşan: I am in good relations with the ones who I know personally. We meet pretty often and it is important to be a kind of harmony because at the end each of us write to a certain public and it is ok to be competition because it motivates you.

An advice for the beginner bloggers:

 • Alina Ceuşan: There are more than one:
 1. Start on WordPress.com, the simpliest online platform you cand learn it from 0 in just a few weeks.
 2. Chose to have a blog with sections and organize your schedule from time.
 3. Work only with the brands which represents you, learn how to say “NO” from the very beginning.

Thank you Alina Ceusan for you time.

Photo source: Alina Ceuşan’s personal archive

English translate: Katalin-Timea Pop

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *